Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program studiów

Nazwa przedmiotu Razem godz. Forma zajęć – liczba godzin
wykład seminarium konwersatorium ćwiczenia laboratorium warsztaty projekt praktyki inne Forma zaliczenia
ROK I
SEMESTR I
Histologia 60 15 45 egzamin
Biologia komórki 60 15 45 egzamin
Anatomia I 60 15 15 30 egzamin
Biofizyka 30 2 4 24 zaliczenie na ocenę
Podstawy fizyki transportu w układach biologicznych 15 15 zaliczenie na ocenę
Pierwsza pomoc (BLS) i elementy pielęgniarstwa 30 30 zaliczenie na ocenę
Komunikacja interpersonalna 20 20 zaliczenie na ocenę
Historia medycyny 15 15 zaliczenie na ocenę
Profilaktyka zdrowia psychicznego i uzależnień 15 15 zaliczenie na ocenę
Podstawy ochrony własności intelektualnej  4 4 zaliczenie
Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 4 zaliczenie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30 zaliczenie na ocenę
Zajęcia do wyboru z oferty przeznaczonej dla studentów kierunku lekarskiego 15 zaliczenie na ocenę
Zajęcia z wychowania fizycznego 30 zaliczenie
SEMESTR II
Biologia rozwoju 45 15 30 egzamin
Anatomia I 60 15 15 30 egzamin
Biofizyka 30 2 4 24 zaliczenie na ocenę
Wstęp do biochemii 45 15 30 zaliczenie na ocenę
Podstawy obrazowania medycznego 24 18 6 egzamin
Parazytologia medyczna 30 7 23 egzamin
English in Medicine 60 15 45 zaliczenie na ocenę
Etyka lekarska z elementami profesjonalizmu 30 16 14 zaliczenie na ocenę
Prawo medyczne 60 30 30 egzamin
Socjologia medycyny 15 15 zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy Science Based Medicine 1 – wyszukiwanie informacji naukowej i rozumienie tekstu naukowego 30 10 10 10 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30 zaliczenie na ocenę
Zajęcia z wychowania fizycznego 30 zaliczenie
Praktyki zawodowe w zakresie opieki nad chorym 120 120 zaliczenie na ocenę
ROK II
SEMESTR III
Biochemia I  45 30 15 egzamin
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej 90 30 60 egzamin
Genetyka 45 15 30 egzamin
Anatomia II 60 15 45 egzamin
Immunologia 45 45 egzamin
English in Medicine 60 15 45 zaliczenie na ocenę
Informatyka i biostatystyka 30 15 15 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30 zaliczenie na ocenę
SEMESTR IV
Biochemia II 90 30 20 40 egzamin
Biologia molekularna 45 15 30 egzamin
Mikrobiologia 60 20 40 egzamin
Egzamin certyfikacyjny B2 egzamin
Humanizacja medycyny 30 15 15 zaliczenie na ocenę
Psychologia dla lekarzy  45 15 30 zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy Science Based Medicine 2 – metodologia badań naukowych 30 14 10 6 zaliczenie na ocenę
Zajęcia do wyboru z oferty przeznaczonej dla studentów kierunku lekarskiego 30 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30 zaliczenie na ocenę
Zajęcia z wychowania fizycznego* 30 zaliczenie
Praktyki zawodowe w zakresie  pomocy doraźnej 30 30 zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe w zakresie  lecznictwa otwartego – podstawowej opieki zdrowotnej 90 90 zaliczenie na ocenę
ROK III
SEMESTR V
Patofizjologia z elementami genetyki (klinicznej) 50 10 10 30 egzamin
Patologia i patomorfologia  70 15 15 40 egzamin
Farmakologia  60 15 5 40 egzamin
Diagnostyka laboratoryjna 30 5 5 20 egzamin
Propedeutyka – choroby wewnętrzne 40 5 10 25 zaliczenie na ocenę
Dermatologia i wenerologia 80 10 10 60 egzamin
Higiena i epidemiologia 30 10 20 zaliczenie na ocenę
Zdrowie publiczne 30 15 15 zaliczenie na ocenę
Medycyna zagrożeń taktyczno-cywilnych 15 15 zaliczenie na ocenę
Diagnostyka mikrobiologiczna 60 20 40 egzamin
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 15 zaliczenie na ocenę
SEMESTR VI
Patofizjologia z elementami genetyki (klinicznej) 50 10 10 30 egzamin
Patologia i patomorfologia  70 15 15 40 egzamin
Farmakologia  60 15 5 40 egzamin
Propedeutyka pediatrii 60 20 40 zaliczenie na ocenę
Propedeutyka – choroby wewnętrzne 40 5 10 25 zaliczenie na ocenę
Radiologia i diagnostyka obrazowa 30 15 15 zaliczenie na ocenę
Chirurgia ogólna – propedeutyka 30 10 20 zaliczenie na ocenę
Seksuologia 30 15 15 zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy Science Based Medicine 3 – interpretacja wyników badań naukowych 22 4 14 4 zaliczenie na ocenę
Zajęcia do wyboru z oferty przeznaczonej dla studentów kierunku lekarskiego 15 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 15 zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe w zakresie chorób wewnętrznych 120 120 zaliczenie na ocenę
ROK IV
SEMESTR VII
Medycyna podróży i podstawy medycyny tropikalnej 50 5 10 35 egzamin
Choroby zakaźne 35 5 5 25 egzamin
Urologia 30 5 5 20 egzamin
Otorynolaryngologia  30 10 20 egzamin
Radiologia i diagnostyka obrazowa 50 10 10 30 egzamin
Chirurgia I 60 5 15 40 zaliczenie na ocenę
Chirurgia dziecięca 30 10 20 zaliczenie na ocenę
Choroby wewnętrzne – pneumonologia 40 10 10 20 zaliczenie na ocenę
Choroby wewnętrzne – kardiologia  30 4 6 20 zaliczenie na ocenę
Pediatria – pulmonologia i alergologia 25 5 20 zaliczenie na ocenę
Psychiatria I 30 15 15 zaliczenie na ocenę
Pediatria – neonatologia 20 6 4 10 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym zajęcia dotyczące humanizacji medycyny 15 zaliczenie na ocenę
SEMESTR VIII
Choroby zakaźne 30 5 0 25 egzamin
Urologia 30 5 5 20 egzamin
Otorynolaryngologia  30 10 20 egzamin
Medycyna nuklearna 30 14 16 zaliczenie na ocenę
Chirurgia I 60 5 15 40 zaliczenie na ocenę
Chirurgia dziecięca 30 10 20 zaliczenie na ocenę
Choroby wewnętrzne – reumatologia I 30 16 14 zaliczenie na ocenę
Pediatria – endokrynologia i diabetologia 20 5 15 zaliczenie na ocenę
Pediatria – gastroenterologia 20 5 15 zaliczenie na ocenę
Psychiatria I 30 15 15 zaliczenie na ocenę
Propedeutyka onkologii 15 15 zaliczenie na ocenę
Anestezjologia oraz intensywna terapia i medycyna bólu I 20 5 10 5 zaliczenie na ocenę
Medycyna zagrożeń taktyczno -cywilnych II 15 15 zaliczenie na ocenę
Pediatria – nefrologia 25 6 5 14 zaliczenie na ocenę
Choroby wewnętrzne – alergologia i immunologia kliniczna 30 5 5 20 zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy Science Based Medicine 4 – badania własne studentów z nauk podstawowych medycyny 30 30 zaliczenie na ocenę
Zajęcia do wyboru z oferty przeznaczonej dla studentów kierunku lekarskiego 15 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym zajęcia dotyczące humanizacji medycyny 15 zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe w zakresie chirurgii 60 60 zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe w zakresie intensywnej terapii  60 60 zaliczenie na ocenę
ROK V
SEMESTR IX
Anestezjologia oraz intensywna terapia i medycyna bólu II 60 10 10 40 egzamin
Neurologia 40 5 15 20 egzamin
Onkologia 50 10 10 30 egzamin
Okulistyka 50 10 40 egzamin
Chirurgia II 30 5 25 zaliczenie na ocenę
Choroby wewnętrzne – hematologia I 30 10 10 10 zaliczenie na ocenę
Pediatria – hematologia i onkologia 25 5 5 15 zaliczenie na ocenę
Ginekologia i położnictwo z endokrynologią ginekologiczną I 70 4 40 26 zaliczenie na ocenę
Rehabilitacja 30 10 20 zaliczenie na ocenę
Geriatria 20 10 10 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym zajęcia dotyczące humanizacji medycyny 15 zaliczenie na ocenę
SEMESTR X
Neurologia 40 5 15 20 egzamin
Ortopedia z traumatologią 60 10 20 30 egzamin
Medycyna sądowa 60 30 15 15 egzamin
Chirurgia II 30 5 25 zaliczenie na ocenę
Choroby wewnętrzne – nefrologia 40 6 9 25 zaliczenie na ocenę
Neurochirurgia 60 10 20 30 zaliczenie na ocenę
Ginekologia i położnictwo z endokrynologią ginekologiczną I 60 2 30 28 zaliczenie na ocenę
Medycyna paliatywna 20 14 6 zaliczenie na ocenę
Transplantologia 40 10 10 20 zaliczenie na ocenę
Farmakologia kliniczna i toksykologia  30 10 20 egzamin
Projekt badawczy Science Based Medicine 5 – badania własne studentów z wybranych aspektów medycyny cz. I  30 30 zaliczenie na ocenę
Zajęcia do wyboru  z oferty przeznaczonej dla studentów kierunku lekarskiego 15 zaliczenie na ocenę
Przedmioty ogólnouniwersyteckie, w tym zajęcia dotyczące humanizacji medycyny 15 zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe w zakresie pediatrii  60 60 zaliczenie na ocenę
Praktyki zawodowe w zakresie ginekologii i położnictwa  60 60 zaliczenie na ocenę
ROK VI
SEMESTR XI
Administracyjne prawo medyczne. Samorząd zawodowy 15 15 egzamin
Medycyna rodzinna 60 20 40 egzamin
Medycyna ratunkowa 60 15 40 5 (e-learning) egzamin
Choroby wewnętrzne – immunologia kliniczna 40 30 10 egzamin
Choroby wewnętrzne – hematologia II 30 15 15 egzamin
Pediatria i pediatria paliatywna. Psychiatria dziecięca 120 40 80 egzamin
Psychiatria II 60 30 30 egzamin
Specjalność wybrana przez studenta  90 90 zaliczenie na ocenę
SEMESTR XII
Symulacje medyczne i przygotowanie do egzaminu OSCE 45 45 egzamin – OSCE
Choroby wewnętrzne – endokrynologia 40 15 25 egzamin
Choroby wewnętrzne – gastroenterologia 30 10 20 egzamin
Choroby wewnętrzne – reumatologia II 30 6 24 egzamin
Choroby wewnętrzne – nefrologia i hipertensjologia 30 10 20 egzamin
Choroby wewnętrzne – kardiologia i hipertensjologia 40 10 30 egzamin
Chirurgia III 120 20 100 egzamin
Ginekologia i położnictwo z endokrynologią ginekologiczną II 60 20 40 egzamin
Projekt badawczy Science Based Medicine 6 – badania własne studentów z wybranych aspektów medycyny cz. II 30 30 zaliczenie na ocenę
Specjalność wybrana przez studenta  90 90 zaliczenie na ocenę