Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zasady rekrutacji

Próg kwalifikacji: 65 pkt.

Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia, a przyjęcie wszystkich tych kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, stosuje się dodatkowe kryterium naboru. Dodatkowym kryterium będzie wynik uzyskany z przedmiotu w kolejności: biologia, chemia albo fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, język angielski. Wynik z przedmiotu zostanie ustalony zgodnie z zasadami określonymi w tabeli dla poszczególnych rodzajów matur,
z pominięciem wagi.

a) Kandydaci z maturą 2005–2023

Przedmiot  wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany

Biologia

P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:

chemia,

fizyka/fizyka
i astronomia

P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = 40% waga = 30%

b) Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1 

albo

brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1 

albo

brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1 

albo

brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Biologia

P. rozszerzony x 1 

albo

brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:

chemia,

fizyka

P. rozszerzony x 1 

albo

brak poziomu x 0,8

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 40% waga = 30%

 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski

albo 

język A*

albo

Literature and Performance*

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1 

 

Przedmiot wymagany

Biologia

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:

chemia,

fizyka

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 40% waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski

albo język L1*

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Biologia

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:

chemia,

fizyka

P. rozszerzony x 1

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = 40% waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

Przedmiot wymagany

Język polski albo język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Biologia

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:

chemia,

fizyka 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 40% waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego.

2) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości języka polskiego na poziomie B2.

Forma sprawdzianu potwierdzającego znajomość języka polskiego: rozmowa.

Rozmowa dotyczy ogólnych zagadnień biologicznych, nie sprawdza merytoryki wypowiedzi, ale zrozumienie zadawanego pytania i umiejętność sformułowania przez kandydata odpowiedzi w języku polskim. Maksymalnie można osiągnąć 50 punktów, a sprawdzian uznaje się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 25 punktów.      

Punkty uzyskane z rozmowy sprawdzającej kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.”

Ile wyniesie opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Czy na kierunku lekarskim obowiązuje egzamin wstępny?

Nie, podczas rekrutacji na kierunek lekarski nie są organizowane egzaminy wstępne.

Jaki jest harmonogram rekrutacji?

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji Sprawdzian znajomości języka polskiego** Ogłoszenie wyników  Przyjmowanie dokumentów
I tura 06.06.2024 10.07.2024 16.07.2024 22.07.2024 I termin: 23-25.07.2024

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 26, 29.07.2024

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

III termin: 30-31.07.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną 

II tura*  19.08.2024 12.09.2024 19.09.2024 24.09.2024 I termin: 25-26.09.2024

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

II termin: 27, 30.09.2024

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze 

** o ile dotyczy kandydata”.

Ilu kandydatów może zostać przyjętych na kierunek lekarski w roku akademickim 2024/2025?

Maksymalna liczba osób przyjętych na kierunek lekarski w roku akademickim 2024/2025 wynosi 60.

Czy na kierunek lekarski są wymagane badania lekarskie i zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów?

Tak, są wymagane.