Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespoły związane z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim

Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Z Nowak powołał zespoły związane z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim. Zadaniem zespołów jest przygotowanie programu studiów na kierunku lekarskim oraz infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia kształcenia przez przyszłych medyków na Uniwersytecie Warszawskim od dnia 1 października 2023 roku.

W Monitorze UW zostało opublikowane zarządzenie nr 47 Rektora UW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołów związanych z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim. W celu utworzenia wydziału organizującego kształcenie na kierunku lekarskim oraz przygotowania programu studiów na kierunku lekarskim zostały powołane: Zespół ds. infrastruktury medycznej oraz Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim.

Nadzór nad pracą obydwu zespołów został powierzony Prorektorowi ds. studentów i jakości kształcenia, dr. hab. Sławomirowi Żółtkowi, prof. ucz. Koordynatorem pracy obu zespołów został zaś prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika, który jednocześnie został przewodniczącym Zespołu ds. opracowania programu studiów. Natomiast przewodniczącym Zespołu ds. infrastruktury medycznej został p.o. kanclerza mgr Robert Grey. Obsługę administracyjną obu zespołów sprawuje Biuro Innowacji Dydaktycznych oraz inne osoby wskazane przez Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. W razie potrzeby w toku pracy zespoły mogą powoływać ekspertów do opracowania poszczególnych zagadnień.